Data publikacji : 2023-05-24

Apocalypse According to the Literary Vision of Michael D. O’Brien

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

https://orcid.org/0000-0002-1265-1340

Abstrakt

Artykuł dotyczy powieściowej trylogii Michaela D. O’Briena: Father Elijah: An Apocalypse, Sophia House i Elijah in Jerusalem, inspirowanej księgami biblijnymi, zwłaszcza Apokalipsą św. Jana. Wykorzystana metoda analityczno-interpretacyjna oraz porównawcza odsłania zakres i cel zastosowanego przez autora paralelizmu względem postaci, wydarzeń i sytuacji biblijnych, wprowadzonego do powieści współczesnych, których akcja rozgrywa się w wieku dwudziestym, a szczególnie u progu wieku dwudziestego pierwszego. Biblijne nawiązania, wątki, aluzje, a przede wszystkim biblijna wizja świata i człowieka stają się probierzem pozwalającym dokonać diagnozy współczesnej rzeczywistości oraz zachodzących w niej gwałtownie zmian. Rozpoznanie oraz pełne zrozumienie wpisanych w utwór idei okazuje się możliwe tylko pod warunkiem odczytania wpisanych w powieści treści biblijnych. W oparciu o nie oceniony zostaje wykreowany model świata, w którym rzeczywistość duchowa przenika sferę widzialną i w którym nieustannie rozgrywa się psychomachia. W tej perspektywie czytelna staje się przestroga, którą pisarz kieruje do współczesnych.

Słowa kluczowe:

Michael D. O'Brien, współczesna powieść, inspiracja biblijna, Księga Apokalipsy, diagnoza współczesnościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Ołdakowska-Kuflowa, M. (2023). Apocalypse According to the Literary Vision of Michael D. O’Brien. Collectanea Theologica, 93(2), 139–162. https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP