Data publikacji : 2023-03-13

David as a Prophet in the Targum Jonathan to the Books of Samuel

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest ukazanie króla Dawida jako proroka w Targumie Jonatana do Ksiąg Samuela. W pierwszej kolejności analizujemy problem, gdzie i w jaki sposób implicite w tekstach Biblii Hebrajskiej jest ukazany proroczy charakter Dawida. Pochylamy się także nad tym, kiedy narodziła się koncepcja Dawida jako proroka. Na tym tle w pracy analizujemy perykopy w Targumie Jonatana do Ksiąg Samuela, które wprost mówią o Dawidzie jako proroku (TgJ 2 Sm 18,3; 22,1–51; 23,1–7). Zmiana tekstu masoreckiego przez targumistę miała nie tylko ukazać Dawida jako proroka, ale wzmocnić autorytet i rangę jego wypowiedzi.

Słowa kluczowe:

Dawid, prorok, targum, Targum JonatanaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Napiwodzki, D. (2023). David as a Prophet in the Targum Jonathan to the Books of Samuel. Collectanea Theologica, 93(1), 45–57. https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.1.02

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP