Opublikowane: 2023-03-13

David as a Prophet in the Targum Jonathan to the Books of Samuel

Dawid Napiwodzki
Collectanea Theologica
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.1.02

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest ukazanie króla Dawida jako proroka w Targumie Jonatana do Ksiąg Samuela. W pierwszej kolejności analizujemy problem, gdzie i w jaki sposób implicite w tekstach Biblii Hebrajskiej jest ukazany proroczy charakter Dawida. Pochylamy się także nad tym, kiedy narodziła się koncepcja Dawida jako proroka. Na tym tle w pracy analizujemy perykopy w Targumie Jonatana do Ksiąg Samuela, które wprost mówią o Dawidzie jako proroku (TgJ 2 Sm 18,3; 22,1–51; 23,1–7). Zmiana tekstu masoreckiego przez targumistę miała nie tylko ukazać Dawida jako proroka, ale wzmocnić autorytet i rangę jego wypowiedzi.

Słowa kluczowe:

Dawid, prorok, targum, Targum Jonatana

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Napiwodzki, D. (2023). David as a Prophet in the Targum Jonathan to the Books of Samuel. Collectanea Theologica, 93(1), 45–57. https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.1.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.