Data publikacji : 2023-05-24

The Lion Against the Eagle: A Critical Appraisal of the Anti-Imperial Reading of Paul

Abstrakt

Artykuł stanowi syntetyczną analizę krytyki imperialnej w listach św. Pawła. Autor rozpoczyna od ukazania wszechobecności i charakteru kultu imperialnego w czasach apostoła. Następnie naświetla miejsca w listach św. Pawła, które zazwyczaj wiąże się z antyimperialną retoryką Pawła. W kolejnej części poddaje krytyce argumenty wysuwane za obecnością skryptu antyimperialnego we wskazanych listach. W konkluzjach autor krytycznie odnosi się do metodologii i przesłanek krytyki imperialnej, która zasadniczo lekceważy kontekst argumentacyjny Pawła, odwołuje się do problematycznego „ukrytego zapisu” i bywa mocno zideologizowana. Według autora apostoł nie walczy z Imperium, akceptując jego instytucje i porządek społeczny oraz próbując je zmieniać od środka. Choć Paweł świadomie nie operuje skryptem anty-imperialnym, Dobra Nowina i zakładane przez niego wspólnoty posiadają jednak anty-imperialny potencjał. To sprawia, że autor ostatecznie opowiada się za ostrożnym zastosowaniem krytyki imperialnej, która może służyć lepszemu zrozumieniu tła kulturowego Nowego Testamentu i przesłania listów św. Pawła.

Słowa kluczowe:

listy Pawła, krytyka imperialna, kult imperialny, antyimperialna retoryka Pawła, ukryty zapisSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Kowalski, M. (2023). The Lion Against the Eagle: A Critical Appraisal of the Anti-Imperial Reading of Paul. Collectanea Theologica, 93(2), 57–103. https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP