Opublikowane: 2023-08-28

Decision against Abortion in an Ancient Greek Novel (Chariton, Callirhoe 2.8–11)

Michał Wojciechowski
Collectanea Theologica
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.3.02

Abstrakt

Artykuł najpierw szkicuje postawy wobec aborcji w greckim świecie pogańskim. Na tym tle przedstawiony zostaje wyjątkowy fragment z Kallirhoe, powieści greckiej z I wieku po Chr. Jest to najdłuższy tekst antyczny na ten temat i jedyny, który przedstawia opinie kobiet (a może jest też kobiecego autorstwa). Są to mianowicie Kallirhoe, sprzedana do niewoli, i Plangona, inna niewolnica. Artykuł zawiera przekład Kallirhoe 2,8–11 i omawia jego przesłanie. Powieść przytacza pewne usprawiedliwienia aborcji (nieszczęśliwy los przyszłego niewolnika oraz jego matki; uniknięcie niechcianego małżeństwa), ale mówi o dziecku, a nie o płodzie. Ostatecznie bohaterka opisuje aborcję jako nieprawe i bezbożne dzieciobójstwo oraz stwierdza, że zarówno dziecko, jak jego ojciec zagłosowaliby za życiem. Życie dziecka jest ważniejsze od osobistej cnoty sophrosyne.

Słowa kluczowe:

Chariton, Kallirhoe, aborcja w starożytności, kobiety w starożytności, krytyka aborcji, embrion ludzki, sophrosyne

Inne teksty tego samego autora

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wojciechowski, M. (2023). Decision against Abortion in an Ancient Greek Novel (Chariton, Callirhoe 2.8–11). Collectanea Theologica, 93(3), 33–50. https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.3.02

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.