Opublikowane: 2024-02-01

Faith as the Foundation of the Renewal of the Consecrated Persons’ Life in the Light of the Thought of Joseph Ratzinger/Benedict XVI

Małgorzata Pagacz
Collectanea Theologica
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/ct.2024.94.1.06

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie wiary w życiu osób konsekrowanych. Jego celem jest stwierdzenie, w jakim sensie – w świetle myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI – wiara jest podstawą odnowy życia osób poświęconych na własność Bogu. Artykuł wskazuje, że ich zadanie to umacnianie wiary, oraz wyjaśnia, jakie konsekwencje niesie ze sobą to posłannictwo. Benedykt XVI podkreśla, że życie konsekrowane nie rozmija się ze swoją istotą jedynie wtedy, gdy jest przeżywane w wierze. Oczekuje od osób całkowicie oddanych Bogu, by żyły głęboką wiarą, intensywną i żywą więzią osobową z Chrystusem, w dynamice ciągłego poszukiwania Oblicza Pana, a od konkretnej realizacji tych postaw uzależniona jest odnowa ich życia. Analiza papieskiej myśli pozwala wyciągnąć ważne wnioski wyznaczające kierunek wyjścia z kryzysowej sytuacji, w której współcześnie znajduje się życie konsekrowane.

Słowa kluczowe:

wiara, życie konsekrowane, Benedykt XVI, duchowość chrześcijańska

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Pagacz, M. (2024). Faith as the Foundation of the Renewal of the Consecrated Persons’ Life in the Light of the Thought of Joseph Ratzinger/Benedict XVI. Collectanea Theologica, 94(1), 187–206. https://doi.org/10.21697/ct.2024.94.1.06

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.