Data publikacji : 2020-12-31

Ks. Stanisław Kisiel, „Kościół wierzący w naukę Chrystusa. Materiały na katechezy dla młodzieży licealnej i dorosłych o tematyce światopoglądowej, dogmatycznej, eklezjologicznej i o sektach”, wyd. IV, Bonus Liber 2019, ss. 350.

Dział: Recenzje

Abstrakt

Książka ks. S. Kisiela stanowi cenną pomoc dla duszpasterzy, liderów wspólnot i wszystkich, którym zależy na własnej formacji katolickiej. Przedstawiono w niej nauczanie Kościoła dotyczące prawd wiary zawartych w Credo. Każdy z tematów został rzetelnie opracowany i może stanowić konspekt katechez dla młodzieży i dorosłych. Książka zasługuje na uwagę i pozytywne przyjęcie.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wiśniewski, S. (2020). Ks. Stanisław Kisiel, „Kościół wierzący w naukę Chrystusa. Materiały na katechezy dla młodzieży licealnej i dorosłych o tematyce światopoglądowej, dogmatycznej, eklezjologicznej i o sektach”, wyd. IV, Bonus Liber 2019, ss. 350. Collectanea Theologica, 90(4), 180-182. https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.4.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie