Data publikacji : 2020-12-31

Rodzina i religia w czasie pandemii. Raport z ogólnopolskich badań socjologicznych PPPIW wśród młodzieży akademickiej w 2020 roku

Dział: Biuletyny i sprawozdania

Abstrakt

Zespół badawczy Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW), skladający się z pracowników naukowych Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW, przeprowadził w okresie kwiecień-czerwiec 2020 ogólnopolskie badanie socjologiczne młodzieży akademickiej dotyczące wzajemnych uwarunkowań rodziny, religii oraz pandemii. Niniejszy tekst przybliża czytelnikom wybrane dane uzyskane w trakcie badania i stanowi raport z przeprowadzonego procesu badawczego.


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zaręba, S. H., & Choczyński, M. (2020). Rodzina i religia w czasie pandemii. Raport z ogólnopolskich badań socjologicznych PPPIW wśród młodzieży akademickiej w 2020 roku. Collectanea Theologica, 90(4), 157-172. https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.4.07

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie