Data publikacji : 2020-12-31

Józef Puciłowski OP, Portrety imienne i bezimienne. Polscy dominikanie i bezpieka 1945-1989, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2017, 240 ss.

Dział: Recenzje

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sołga, P. (2020). Józef Puciłowski OP, Portrety imienne i bezimienne. Polscy dominikanie i bezpieka 1945-1989, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2017, 240 ss . Collectanea Theologica, 90(4), 188-192. https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.4.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie