Data publikacji : 2020-12-31

Sylwia Górzna, Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej. Konteksty politologii religii, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku: Słupsk 2018, ss. 733.

Dział: Recenzje

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Różański, J. (2020). Sylwia Górzna, Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej. Konteksty politologii religii, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku: Słupsk 2018, ss. 733. Collectanea Theologica, 90(4), 183-187. https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.4.10

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie