Data publikacji : 2021-03-30

Teologiczna wymowa maryjnego tytułu „Pociecha migrantów” według papieża Franciszka

Dział: Artykuły

Abstrakt

Zjawisko migracji przybrało współcześnie formę globalną. Migranci poszukują nie tylko pracy i lepszych warunków życia, ale także pokoju i bezpieczeństwa. Ich losy są wyzwaniem dla Kościoła, który w ich przyjmowaniu, chronieniu, promowaniu i integrowaniu jest inspirowany przez Maryję. Stanowi Ona także ostoję dla samych migrantów. Dlatego papież Franciszek przyznał Jej w 2020 roku tytuł Solacium migrantium (Pociecha migrantów), który polecił włączyć do Litanii loretańskiej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teologicznej wymowy tego tytułu w ujęciu papieża z Argentyny. Postawione zadanie tym bardziej interesujące i pożyteczne, że Franciszek nie odpowiada ani wprost, ani wyczerpująco na pytania: Dlaczego Maryja jest szczególnie bliska migrantom? Jakie predyspozycje Matki Boga umożliwiają Jej niesienie pociechy migrantom? W jaki konkretnie sposób to czyni? Artykuł podąża śladami papieskich wypowiedzi o różnej proweniencji, aby wyłuskać z nich myśli, które składają się na rozumienie tytułu „Pociecha migrantów” przez papieża Franciszka.

Słowa kluczowe

Maryja ; migracja ; Kościół ; mariologia ; papież Franciszek ; „Pociecha migrantów”


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wojtczak, A. (2021). Teologiczna wymowa maryjnego tytułu „Pociecha migrantów” według papieża Franciszka. Collectanea Theologica, 91(1), 77-100. https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.1.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie