Kontakt

Czasopismo "Ius Martimoniale"
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa


www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

ks. dr Rafał Kamiński
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

Wsparcie techniczne

Libcom
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP