Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska [Dorobek]

Zastępca redaktora naczelnego

Ks. dr. hab. Marek Saj, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

 Sekretarze redakcji

ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

ks. dr Rafał Kamiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Redaktorzy tematyczni

ks. dr hab, prof. UKSW Piotr Ryguła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

ks. dr Andrzej Sacher, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Członkowie redakcji

mgr Rafał Borowy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

mgr Agata Matula, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

mgr Mariola Pirek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

 

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.