Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska [Dorobek]

Zastępca redaktora naczelnego

Ks. dr. hab. Marek Saj, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

 Sekretarze redakcji

ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

ks. dr Rafał Kamiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Redaktorzy tematyczni

ks. dr hab, prof. UKSW Piotr Ryguła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

ks. dr Andrzej Sacher, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Członkowie redakcji

mgr Rafał Borowy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

mgr Agata Matula, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

mgr Mariola Pirek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

 

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP