Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

  1. ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, UKSW, Wydział Prawa Kanonicznego, Polska
  2. dr hab. prof. UKSW Urszula Nowicka, Wydział Prawa Kanonicznego, Polska

Sekretarz redakcji

  1. ks. dr Tomasz Białobrzeski, UKSW, Wydział Prawa Kanonicznego, Polska