Standardy etyczne

Etyka czasopisma

 1. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
 2. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
 3. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 4. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja czasopisma „Ius Matrimoniale” zwraca się z prośbą do autorów publikacji o wypełnienie, podpisanie i nadesłanie do Redakcji wraz z materiałami naukowymi zamieszczonego poniżej oświadczenia.
 5. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 6. W przypadku naruszenia tych zasad będą stosowane międzynarodowe standardy COPE (dostępne w języku angielskim pod adresem

 https://publicationethics.org/core-practiceshttps://publicationethics.org/files/u2/All_flowcharts.pdf 

oraz w języku polskim pod adresem

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).

 1. Zgłaszając do publikacji swoją pracę autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przedłożony tekst jest utworem oryginalnym, nie stanowi w żadnej części plagiatu i autoplagiatu.
 2. Autor przekazując materiał do publikacji, wyraża zgodę na sprawdzenie jej programem antyplagiatowym oraz na porównanie jej treści z publikacjami opublikowanymi wcześniej w tradycyjnej formie.
 3. Autor jest zobowiązany do poinformowania redakcji o źródłach finansowania badań i zamieszczenia tej informacji w publikacji, której to dotyczy, zwłaszcza jeśli środki pochodzą z grantów z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lub innej instytucji czy stowarzyszenia.
 4. Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.