Recenzenci

Ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW (Akademia Katolicka w Warszawie)

Ks. dr hab. Robert Kantor (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr. hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we  Wrocławiu)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP