Ius Matrimoniale

Baner

OPIS CZASOPISMA
Kwartalnik „Ius Matrimoniale” to periodyk naukowy Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który ukazuje się od 1990 roku. Swą formułą obejmuje przede wszystkim zakres problematyki dotyczący kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego. Kwartalnik Ius Matrimoniale” to czasopismo ogólnopolskie, wydawane w języku polskim oraz w językach kongresowych. Można je prenumerować zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej.

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM ; Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/im
ISSN (Print): 1429-3803ISSN (Online): 2353-8120

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...