Rada Naukowa

Ks. prof. zw. Ludovic Danto (Uniwersytet Katolicki w Paryżu)

Ks. prof. wiz. Grzegorz Erlebach (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)

Ks. prof. zw. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański)

Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (Uniwersyet Łódzki)

Prof. zw. Chiara Minelli (Uniwersytet w Bresci)

Ks. prof. zw.  Miguel Ángel Ortiz (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie)

Ks. prof. zw. Juan Ignacio Bañares Parera (Uniwersytet Nawarry w Pampelunie)

Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

O. dr hab., Piotr Skonieczny, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ks. prof. Józef Wroceński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Regulamin Rady Naukowej czasopisma „Ius Matrimoniale”:

  1. Rada Naukowa czasopisma „Ius Matrimoniale” jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego.
  2. Członków Rady Naukową czasopisma „Ius Matrimoniale” powołuje i odwołuje redaktor naczelny.
  3. Rada Naukowa, we współpracy z Zespołem redakcyjnym czuwa nad realizacją programowego charakteru czasopisma.
  4. Członkowie Rady Naukowej w porozumieniu z Zespołem redakcyjnym wyznaczają kierunki i obszary badań podejmowanych przez autorów tekstów, w ramach poszczególnych numerów czasopisma.
  5. Zadaniem Rady Naukowej jest merytoryczny nadzór nad przyjmowanymi publikacjami oraz umieszczanie ich w planie wydawniczym.
  6. Rada Naukowa decyduje o kształcie merytorycznym i kierunkach rozwoju czasopisma „Ius Matrimoniale”, przedstawia propozycje finansowania czasopisma oraz przedstawia opinii w innych kwestiach dotyczących czasopisma. 
  7. Rada Naukowa proponuje kandydatów na członków Zespołu redakcyjnego, którzy powinni aktywnie przyczyniać się do rozwoju i dobrego zarządzania czasopismem.
  8. Rada Naukowa formułuje zalecenia, dotyczące sprawowanych funkcji i obowiązków członków Zespołu redakcyjnego;
  9. Członkowie Rady Naukowej, współtworzą i zatwierdzają „Standardy etyczne” czasopisma „Ius Matrimoniale”.
  10. Członkowie Rady Naukowej promują czasopismo „Ius Matrimoniale” w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.