Opublikowane: 2022-12-27

Threats to the institution of marriage in letters and messages of the Polish bishops in 1918-1939

Robert Kantor
Ius Matrimoniale
Dział: Rozprawy i artykuły
https://doi.org/10.21697/im.2022.33.2.07

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje temat zagrożeń instytucji małżeństwa widzianych przez biskupów polskich w latach 1918-1939. W okresie dwudziestolecia międzywojennego biskupi czuwali nad czystością nauki o małżeństwie i byli wyczuleni na pojawiające się zagrożenia dotyczące tej instytucji. Stąd też w opracowaniu zostanie zaprezentowane nauczanie biskupów w listach pasterskich i odezwach, najpierw na temat świętości mał- żeństwa, a następnie zostaną omówione zagrożenia w postaci ślubów cywilnych, roz- wodów, małżeństw mieszanych, czy błędnie pojmowanego świadomego macierzyństwa.

Słowa kluczowe:

Biskupi polscy, małżeństwo, nierozerwalność małżeństwa, rozwody, śluby cywilne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kantor, R. . (2022). Threats to the institution of marriage in letters and messages of the Polish bishops in 1918-1939. Ius Matrimoniale, 33(2), 175–189. https://doi.org/10.21697/im.2022.33.2.07

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.