Data publikacji : 2022-12-27

Threats to the institution of marriage in letters and messages of the Polish bishops in 1918-1939

Robert KantorAbstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje temat zagrożeń instytucji małżeństwa widzianych przez biskupów polskich w latach 1918-1939. W okresie dwudziestolecia międzywojennego biskupi czuwali nad czystością nauki o małżeństwie i byli wyczuleni na pojawiające się zagrożenia dotyczące tej instytucji. Stąd też w opracowaniu zostanie zaprezentowane nauczanie biskupów w listach pasterskich i odezwach, najpierw na temat świętości mał- żeństwa, a następnie zostaną omówione zagrożenia w postaci ślubów cywilnych, roz- wodów, małżeństw mieszanych, czy błędnie pojmowanego świadomego macierzyństwa.

Słowa kluczowe:

Biskupi polscy, małżeństwo, nierozerwalność małżeństwa, rozwody, śluby cywilneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Kantor, R. . (2022). Threats to the institution of marriage in letters and messages of the Polish bishops in 1918-1939. Ius Matrimoniale, 33(2), 175–189. https://doi.org/10.21697/im.2022.33.2.07

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP