Opublikowane: 2023-12-29

Bonum familiae w kontekście przemówienia papieża Franciszka na rozpoczęcie roku sądowego Trybunału Roty Rzymskiej z dnia 29 stycznia 2021 roku

Rafał Dappa
Ius Matrimoniale
Dział: Rozprawy i artykuły
https://doi.org/10.21697/im.2023.34.2.02

Abstrakt

Pojęcie bonum familiae, choć samo w sobie nie jest kategorią prawną, poja- wia się coraz częściej w kontekście procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Stało się również przedmiotem przemówienia Ojca Świętego Franciszka do pracowni- ków Trybunału Roty Rzymskiej na inaugurację roku sądowego (29 stycznia 2021 roku). Papież w swoim przemówieniu zwraca uwagę na dwie kwestie: z jednej strony bonum familiae nie jest i nie może być rozpatrywane jako przyczyna nieważności małżeństwa, z drugiej jednak strony może i powinno być uwzględniane przez sędziów kościelnych w rozstrzygnięciach procesów o nieważność małżeństwa.

Niniejszy artykuł, po zdefiniowaniu pojęcia bonum familiae, podejmuje próbę interpretacji papieskiego przemówienia w kontekście kan. 1691 § 1 KPK/83. Praktyczną aplikację stanowi zachęta do przypominania stronom procesów o nieważność małżeństwa o ich moralnych i cywilnych zobowiązaniach względem siebie i potomstwa.

Słowa kluczowe:

bonum familiae, przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej, rodzina, małzeństwo

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Dappa, R. (2023). Bonum familiae w kontekście przemówienia papieża Franciszka na rozpoczęcie roku sądowego Trybunału Roty Rzymskiej z dnia 29 stycznia 2021 roku. Ius Matrimoniale, 34(2), 33–45. https://doi.org/10.21697/im.2023.34.2.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.