Opublikowane: 2023-12-29

Zabezpieczenie prawa nupturientów do intymności i ochrony dobrego imienia w trakcie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa wg dekretu KEP z 8 października 2019 roku

Tomasz Jakubiak
Ius Matrimoniale
Dział: Rozprawy i artykuły
https://doi.org/10.21697/im.2023.34.2.03

Abstrakt

Dla zapobieżenia nieważnemu i niegodziwemu zawieraniu małżeństw, na- rzeczeni przed wyrażeniem zgody małżeńskiej w Kościele katolickim na terenie Polski egzaminowani są zgodnie z normami promulgowanymi przez Konferencję Episkopatu Polski w Dekrecie ogólnym o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z na- rzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dn. 8 października 2019 roku W niniejszym artykule autor przeanalizował przepisy ogłoszone w przedmiotowym dekrecie pod kątem realizacji prawa nupturientów do zachowania własnej intymności i dobrego imienia. Ponadto wskazał duchownym przeprowadzającym egzamin przed- ślubny możliwe działania (w tym nieuregulowane wprost w obowiązującym prawie partykularnym), które pozwalają skuteczniej zabezpieczyć prawa nupturientów zapisane w kan. 220 KPK/83 wtedy, gdy podlegają one ograniczeniu ze względu na dobro wspólne, ius connubii przyszłych małżonków oraz obowiązek spoczywający na duszpasterzu ro- zeznającym zdatność nupturientów do zawarcia małżeństwa (kan. 1066-1067 KPK/83). Autor zaproponował również możliwe sposoby postępowania osób przeprowadzających egzamin, kiedy realizacja wspomnianych praw i obowiązków w trakcie spisywania pro- tokołu przedślubnego zdaje się być nie do pogodzenia.

Słowa kluczowe:

sakrament małżeństwa, przygotowanie bezpośrednie, prawa narzeczonych, dobre imię, intymność, małżeństwo

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Jakubiak, T. (2023). Zabezpieczenie prawa nupturientów do intymności i ochrony dobrego imienia w trakcie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa wg dekretu KEP z 8 października 2019 roku. Ius Matrimoniale, 34(2), 47–77. https://doi.org/10.21697/im.2023.34.2.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.