Opublikowane: 2023-12-29

Zdrada a nieważność małżeństwa

Michał Wieczorek
Ius Matrimoniale
Dział: Rozprawy i artykuły
https://doi.org/10.21697/im.2023.34.2.05

Abstrakt

Artykuł podejmuje analizę kilku sentencji wydanych przez Trybunał Roty Rzymskiej, w których na pierwszy plan wysuwa się zdrada jednego z małżonków. Zdrada nie jest przyczyną nieważności małżeństwa, ale może być brana pod uwagę jako istotna okoliczność oceny materiału dowodowego. Przedmiotem analizy były wyroki z tytułu wykluczenia wierności małżeńskiej, niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, a także z tytułu wykluczenia nierozerwal- ności małżeństwa. Zaprezentowany materiał badawczy pozwala na lepsze zrozumienie zdrady i właściwego sposobu procedowania spraw, gdzie linia dowodzenia koncentruje się na niewierności.

Słowa kluczowe:

nieważność małżeństwa, zdrada, orzecznictwo Roty Rzymskiej

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wieczorek, M. (2023). Zdrada a nieważność małżeństwa. Ius Matrimoniale, 34(2), 105–127. https://doi.org/10.21697/im.2023.34.2.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.