Opublikowane: 2023-12-29

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich oraz symulacja całkowita i częściowa w niepublikowanym wyroku c. Emanuele Saturnino da Costa Gomes z dnia 1 marca 2022 r.

Lucjan Świto
Ius Matrimoniale
Dział: Orzecznictwo sądowe
https://doi.org/10.21697/im.2023.34.2.07

Abstrakt

Zaprezentowane opracowanie jest komentarzem do niepublikowanego wyroku c. Emanuele Saturnino da Costa Gomes z 1 marca 2022 r. Autor szczegółowo omówił strukturę omawianego wyroku: przebieg sprawy, motywy prawne oraz motywy faktyczne. Prezentowany wyrok jest przykładem coraz częściej spotykanej w Polsce praktyki apelo- wania od wyroków w pierwszej instancji wprost do Trybunału Roty Rzymskiej. Zjawisko to, niespotykane wcześniej w takiej skali, może rodzić pytanie o ratio legis normy kan. 1444 § 1 n. 1 KPK w kontekście normy kan. 1438 n. 1-2 KPK, czyli o porządek stopni apelacji. Nie negując bowiem prawa wiernych do rozpatrywania swoich spraw w Stolicy Świętej, a nawet przeniesienia ich tam na każdym stopniu postępowania i w każdym stadium sporu, podkreślić należy, że normalnym trybunałem apelacyjnym dla diecezji sufragalnych jest trybunał metropolity, a dla trybunału metropolity inny sąd diecezjalny, który zaaprobowała Stolica Apostolska. Apelowanie więc od wyroków pierwszej instancji wprost do Trybunału Roty Rzymskiej wydaje się być trybem ekstraordynaryjnym, domagającym się jakichś szczególnych racji. Sprowadzanie bowiem trybunału papieskiego do roli zwyczajnego sądu drugiej instancji może rodzić wątpliwości natury systemowej.

 

Słowa kluczowe:

orzecznictwo Roty Rzymskiej, symulacja, istotne obowiązki małżeńskie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Świto, L. (2023). Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich oraz symulacja całkowita i częściowa w niepublikowanym wyroku c. Emanuele Saturnino da Costa Gomes z dnia 1 marca 2022 r. Ius Matrimoniale, 34(2), 165–180. https://doi.org/10.21697/im.2023.34.2.07

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.