Data publikacji : 2019-07-15

Normy komplementarne do Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. w sprawach małżeńskich Konferencji Episkopatów Stanów Zjednoczonych i Kanady

Dział: Rozprawy i artykuły

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia wydania przez konferencje biskupów Stanów Zjednoczonych i Kanady norm uzupełniających do Kodeksu prawa kanonicznego w kwestii małżeństwa. Autor przytacza i ocenia poszczególne normy komplementarne wydane przez konferencje episkopatu. Najpierw omawia się normy obligatoryjne, a następnie fakultatywne. Całość artykułu zamykają wnioski i bibliografia.

Słowa kluczowe

Kodeks prawa kanonicznego, normy komplementarne, prawo partykularne, małżeństwo, konferencja episkopatu


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Adamczyk, J. (2019). Normy komplementarne do Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. w sprawach małżeńskich Konferencji Episkopatów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ius Matrimoniale, 30(3), 75-95. https://doi.org/10.21697/im.2019.30.3.03


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie