Data publikacji : 2021-11-22

Bojaźń szacunkowa w wyroku c. Ferreira Pena z 30 października 2013 roku

Dział: Orzecznictwo sądowe

Abstrakt

Zaprezentowane opracowanie jest komentarzem do afirmatywnego wyroku Roty Rzymskiej c. Ferreira Pena z 30 października 2013 roku. W strukturze opracowania Autor szczegółowo omówił poszczególne segmenty rozstrzygnięcia: przebieg sprawy, motywy prawne oraz faktyczne. W komentarzu wykazał, iż wnioskowanie ponensa polegało na implantacji ratio tytułu bojaźni szacunkowej jaką jest ochrona wolności nupturienta w zawieraniu małżeństwa, jaką była sprawa Lycien. Przyjętą tezę udowodnił za pomocą dowodzenia bezpośredniego oraz pośredniego. Po pierwsze dowiódł, iż oświadczenia powoda zostały poparte zeznaniami świadków oraz okolicznościami sprawy; po drugie, wykazał wystąpienie u powoda poważnej awersji do zawieranego małżeństwa.

Słowa kluczowe

bojaźń szacunkowa, małżeństwo kanoniczne, wada zgody małżeńskiej


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Dzierżon, G. (2021). Bojaźń szacunkowa w wyroku c. Ferreira Pena z 30 października 2013 roku. Ius Matrimoniale, 32(2), 145-160. https://doi.org/10.21697/im.2021.32.2.08


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie