Data publikacji : 2022-06-30

Instytucja małżeństwa w porządku kanonicznym Kościoła Anglii

Dr Igor Michał Kilanowski

https://orcid.org/0000-0002-1309-2317

Abstrakt

Artykuł prezentuje instytucję małżeństwa w anglikańskim porządku praw- nym. Wychodząc od prawno-porównawczej analizy małżeństwa w prawie kanonicznym anglikańskim i katolickim, przedstawione zostaną kwestie sakramentalności związku małżeńskiego, religijno-państwowego charakteru małżeństw anglikańskich oraz spo- sobów zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi w brytyjskim porządku prawnym. Przedmiotem analizy jest także orzeczenie nieważności małżeństwa anglikańskiego oraz orzeczenie rozwodu – instytucji nieznanej w katolickim prawie kanonicznym. Podsu- mowanie stanowi porównanie instytucji małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościoła Anglii.

 

Słowa kluczowe:

anglikanie, małżeństwo, prawo kanoniczne, Kościół Anglii, prawo wyznanioweSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Kilanowski, I. M. . (2022). Instytucja małżeństwa w porządku kanonicznym Kościoła Anglii. Ius Matrimoniale, 33(1), 195–210. https://doi.org/10.21697/10.21697/im.2022.33.1.07

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP