Opublikowane: 2023-07-12

Plea bargaining i skazanie bez rozprawy: krytyczne spojrzenie na negocjacje z prokuratorem w Polsce i USA

Natalia Wróbel
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.12570

Abstrakt

Plea bargaining i skazanie bez rozprawy: krytyczne spojrzenie na negocjacje z prokuratorem w Polsce i USA Streszczenie Artykuł ukazuje prawnoporównawczą analizę instytucji zakończenia postępowań karnych: plea bargaining w systemie prawa amerykańskiego oraz skazania bez rozprawy opartego na art. 335 k.p.k. w Polsce. Na podstawie orzecznictwa i statystyk z obydwu krajów, przeanalizowano zarówno korzyści związane z efektywnością postępowań, jak i wady obu systemów w szczególności dotyczące ewentualnych nacisków na oskarżonych do przyznania się do winy (USA) czy poszczególnych typów przestępstw i ich społecznej szkodliwości (Polska). W wyniku analizy porównawczej, artykuł ukazuje syntezę kluczowych podobieństw i różnic w podejściu do prawnoprocesowych porozumień w systemach prawa common law i civil law. Omówione zostały również implikacje wynikające z zastosowania obu instytucji, zarówno dla praktyki sądowej, jak i dla dalszego rozwoju teorii prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych reform i adaptacji rozwiązań. Artykuł opisuje także czynniki mające wpływ na aktualne tendencje w zakresie stosowania plea bargaining w poszczególnych krajach oraz dokonuje ich oceny z punktu widzenia roli procesu karnego.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wróbel, N. (2023). Plea bargaining i skazanie bez rozprawy: krytyczne spojrzenie na negocjacje z prokuratorem w Polsce i USA. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (1), 45–65. https://doi.org/10.21697/mj.12570

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.