Akredytywa dokumentowa na gruncie UCP 600

Aleksander Szpojankowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2017.1.02

Abstrakt


W związku z coraz większą rolą globalizacji i handlu międzynarodowego zrodziła się potrzeba stworzenia bezpiecznych metod finansowania transakcji ponadnarodowych.
Z tego powodu powstał instrument w postaci akredytywy dokumentowej, która w bezpieczny sposób umożliwia przedsiębiorcom finansowanie, przede wszystkim międzynarodowych transakcji. W artykule akredytywa dokumentowa została przedstawiona na gruncie uniwersalnego standardu, wydanego w 2007 roku przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, UCP 600 z uwzględnieniem rodzajów akredytywy, zasad wedle jakich się ją stosuje oraz wyjątków od niej.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.