Opublikowane: 2017-09-28

Klaster jako umowa nienazwana

Aleksander Szpojankowski
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2017.3.04

Abstrakt

Rosnące nakłady na badania i rozwój wymuszają na przedsiębiorcach odnalezienie nowych form współpracy. W ostatnim okresie w Polsce na popularności zyskuje zastosowanie znanej już w gospodarkach rozwiniętych konstrukcji klastra. Artykuł porusza problematykę funkcjonowania klastra opartego o umowę nienazwaną, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakie mogą wyniknąć z korzystania z nieuregulowanej formy prawnej, dotyczących przede wszystkim odpowiedzialności cywilnej, zagadnień podatkowych oraz prawa antymonopolowego. We wnioskach porusza się propozycję uregulowania umowy klastra w przepisach powszechnie obowiązujących.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Szpojankowski, A. (2017). Klaster jako umowa nienazwana. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 43–54. https://doi.org/10.21697/mj.2017.3.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.