Klaster jako umowa nienazwana

Aleksander Szpojankowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2017.3.04

Abstrakt


Rosnące nakłady na badania i rozwój wymuszają na przedsiębiorcach odnalezienie nowych form współpracy. W ostatnim okresie w Polsce na popularności zyskuje zastosowanie znanej już w gospodarkach rozwiniętych konstrukcji klastra. Artykuł porusza problematykę funkcjonowania klastra opartego o umowę nienazwaną, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakie mogą wyniknąć z korzystania z nieuregulowanej formy prawnej, dotyczących przede wszystkim odpowiedzialności cywilnej, zagadnień podatkowych oraz prawa antymonopolowego. We wnioskach porusza się propozycję uregulowania umowy klastra w przepisach powszechnie obowiązujących.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.