Kompetencje referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej - analiza de lege lata

Bartłomiej Oręziak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2017.1.05

Abstrakt


Podstawowym celem tego artykułu naukowego jest przeprowadzenie analizy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, dzięki czemu zostanie uzyskana aktualna pozycja referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej, po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z 11.3.2016 r.[1] W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowany ogólny, ustrojowy status tego urzędnika państwowego wynikający z Konstytucji RP oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Następnie zostaną przedstawione jego konkretne kompetencje wynikające z prawa proceduralnego. Wszystkie wspomniane powyżej kwestie pozwolą nam zilustrować spektrum jego kompetencji, odpowiedzialności i wykonywanych funkcji w ramach całej procedury karnej. Autor artykułu, poza czystą analizą przepisów prawa, będzie subsydiarnie korzystał z dorobku doktryny w przedmiocie.
Jednym z poruszonych w artykule węzłowych zagadnień jest próba zidentyfikowania i rozróżnienia obowiązków referendarza sądowego w zakresie wykonywania wymiaru sprawiedliwości od wykonywania przez niego obowiązków z zakresu ochrony prawnej, innych niż wymiar sprawiedliwości. Te drugie, co do zasady, są zarezerwowane
dla referendarza sądowego. Na zakończenie niniejszego artykułu zostaną zaproponowane postulaty „de lege ferenda” dla polskiego ustawodawcy.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.