Opublikowane: 2017-04-05

Kompetencje referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej - analiza de lege lata

Bartłomiej Oręziak
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2017.1.05

Abstrakt

Podstawowym celem tego artykułu naukowego jest przeprowadzenie analizy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, dzięki czemu zostanie uzyskana aktualna pozycja referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej, po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z 11.3.2016 r.[1] W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowany ogólny, ustrojowy status tego urzędnika państwowego wynikający z Konstytucji RP oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Następnie zostaną przedstawione jego konkretne kompetencje wynikające z prawa proceduralnego. Wszystkie wspomniane powyżej kwestie pozwolą nam zilustrować spektrum jego kompetencji, odpowiedzialności i wykonywanych funkcji w ramach całej procedury karnej. Autor artykułu, poza czystą analizą przepisów prawa, będzie subsydiarnie korzystał z dorobku doktryny w przedmiocie.
Jednym z poruszonych w artykule węzłowych zagadnień jest próba zidentyfikowania i rozróżnienia obowiązków referendarza sądowego w zakresie wykonywania wymiaru sprawiedliwości od wykonywania przez niego obowiązków z zakresu ochrony prawnej, innych niż wymiar sprawiedliwości. Te drugie, co do zasady, są zarezerwowane
dla referendarza sądowego. Na zakończenie niniejszego artykułu zostaną zaproponowane postulaty „de lege ferenda” dla polskiego ustawodawcy.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Oręziak, B. (2017). Kompetencje referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej - analiza de lege lata. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (1), 55–72. https://doi.org/10.21697/mj.2017.1.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.