Opublikowane: 2018-07-14

Kilka uwag dotyczących problematyki prawa i postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Bartłomiej Oręziak
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2018.3.02

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi analizę wybranych zagadnień postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów w świetle ustawy z 27.5.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną uwagi o charakterze wprowadzającym, w szczególności kwestie autonomii omawianej dyscypliny oraz jej definicję. Następnie zaprezentowana zostanie podstawa normatywna odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów oraz nastąpi przybliżenie definicji deliktu dyscyplinarnego zgodnie z brzmieniem przepisów prawa oraz głosem doktryny przedmiotu. W dalszej części zostanie poruszony problem koincydencji postępowania karnego i dyscyplinarnego, która to jest szczególnie istotna ze względu na konstytucyjną zasadę ne bis in idem. Artykuł zostanie zakończony zwięzłym podsumowaniem omawianej materii oraz autorskimi postulatami de lege lata ferenda dla polskiego ustawodawcy.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Oręziak, B. (2018). Kilka uwag dotyczących problematyki prawa i postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 18–31. https://doi.org/10.21697/mj.2018.3.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.