Opublikowane: 2017-07-02

Uprawnienia pracowników w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym w oparciu o wybrane orzeczenia sądowe

Piotr Czekalski
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2017.2.02

Abstrakt

Jeżeli pracodawca rozwiązał wadliwie umowę o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi przysługują dwa alternatywne roszczenia. Pierwszym jest żądanie przywrócenia na poprzednie warunki pracy a ponadto żądanie wynagrodzenia za czas
pozostawania bez pracy. Wysokość tego żądania jest przez ustawodawcę ograniczona, jednak limity nie dotyczą niektórych kategorii pracowników, np. kobiet w ciąży. W tym
wypadku wynagrodzenie przysługuje za cały okres pozostawania bez pracy. Warunkiem powrotu do pracy i uzyskania wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy zasądzonej mocą orzeczenia sądu jest zgłoszenie przez pracownika swojej gotowości do pracy w terminie 7 dni. Drugim uprawnieniem pracownika jest roszczenie o odszkodowanie w związku z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przedmiotem artykułu jest omówienie uprawnień, które przysługują pracownikom w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym.
Artykuł odnosi się zarówno do osób zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, jak również umów bezterminowych, prezentując przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa sądowego.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Czekalski, P. (2017). Uprawnienia pracowników w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym w oparciu o wybrane orzeczenia sądowe. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 19–31. https://doi.org/10.21697/mj.2017.2.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.