Efektywność kontroli NIK na tle wybranych funkcji kontroli państwowej

Klaudia Jasik-Kuchta

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2017.3.07

Abstrakt


Artykuł dotyczy zagadnienia efektowności kontroli państwowej. W myśl art. 202 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnym organem kontroli państwowej jest Najwyższa Izba Kontroli, a zatem to przez pryzmat jej działań można wskazać na sposób wypełniania wyodrębnionych w literaturze funkcji. Dokonanie analizy podejmowanych przez nią czynności wykaże jak wypełnia ona przypisane kontroli państwowej funkcje. Niniejszy artykuł koncentruje się na tym zagadnieniu w odniesieniu do wybranych funkcji kontroli państwowej. Pozwoli to w pewnym stopniu na przeprowadzenie oceny oddziaływania NIK na inne organy i podmioty, a w konsekwencji, efektywności kontroli
państwowej.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.