Opublikowane: 2017-09-28

Efektywność kontroli NIK na tle wybranych funkcji kontroli państwowej

Klaudia Jasik-Kuchta
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2017.3.07

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia efektowności kontroli państwowej. W myśl art. 202 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnym organem kontroli państwowej jest Najwyższa Izba Kontroli, a zatem to przez pryzmat jej działań można wskazać na sposób wypełniania wyodrębnionych w literaturze funkcji. Dokonanie analizy podejmowanych przez nią czynności wykaże jak wypełnia ona przypisane kontroli państwowej funkcje. Niniejszy artykuł koncentruje się na tym zagadnieniu w odniesieniu do wybranych funkcji kontroli państwowej. Pozwoli to w pewnym stopniu na przeprowadzenie oceny oddziaływania NIK na inne organy i podmioty, a w konsekwencji, efektywności kontroli
państwowej.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Jasik-Kuchta, K. (2017). Efektywność kontroli NIK na tle wybranych funkcji kontroli państwowej. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 77–94. https://doi.org/10.21697/mj.2017.3.07

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.