Data publikacji : 2017-09-28

Efektywność kontroli NIK na tle wybranych funkcji kontroli państwowej

Klaudia Jasik-KuchtaDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia efektowności kontroli państwowej. W myśl art. 202 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnym organem kontroli państwowej jest Najwyższa Izba Kontroli, a zatem to przez pryzmat jej działań można wskazać na sposób wypełniania wyodrębnionych w literaturze funkcji. Dokonanie analizy podejmowanych przez nią czynności wykaże jak wypełnia ona przypisane kontroli państwowej funkcje. Niniejszy artykuł koncentruje się na tym zagadnieniu w odniesieniu do wybranych funkcji kontroli państwowej. Pozwoli to w pewnym stopniu na przeprowadzenie oceny oddziaływania NIK na inne organy i podmioty, a w konsekwencji, efektywności kontroli
państwowej.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie