Data publikacji : 2017-09-28

Usługi płatnicze realizowane urządzeniami mobilnymi – prawne aspekty funkcjonowania na rynku polskim (ze szczególnym uwzględnieniem procesu autoryzacji transakcji)

Jerzy Oppeln – BronikowskiDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł dotyczy płatności mobilnych (płatności dokonywanych za pomocą urządzeń mobilnych), opartych o usługi takie jak Android Pay, Samsung Pay czy Apple Pay. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień, jakie pojawiają się na tle tego typu usług w odniesieniu do mających zastosowanie do przedmiotowego zagadnienia regulacji prawa polskiego (Prawa bankowego, ustawy o usługach płatniczych). Autor dokonuje analizy procesu dokonywania płatności uwzględniającego wykorzystanie jedynie karty płatniczej i porównania tej usługi do tej opartej na wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Artykuł obejmuje wybrane problemy natury prawnej wynikające z różnic pomiędzy obiema procedurami m.in. odpowiedzialność wydawcy karty płatniczej za nieautoryzowane płatności oraz związane z nimi obowiązki użytkownika karty płatniczej.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie