Data publikacji : 2018-01-02

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych z 2001 r. – analiza wybranych elementów nowelizacji z 12.7.2017 r.

Ernestyna PachałaDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł analizuje wybrane zmiany wprowadzone do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) nowelizacją z 12.7.2017 r. W tekście opisano najważniejsze założenia wspomnianej nowelizacji oraz porównano je z poprzednim stanem prawnym. Analizie zostały poddane trzy kategorie zmian: struktura sądownictwa powszechnego, kwestia nadzoru nad sądami i samymi sędziami, a także wąsko pojęte funkcjonowanie sądów. W każdej z tych kategorii ustawodawca proponuje istotne zmiany, między innymi losowe przydzielanie spraw sędziom, modyfikacje trybu powoływania i odwoływania prezesów oraz wiceprezesów
sądów czy rozszerzenie obowiązku składania rocznej informacji o działalności sądu. Autorka opisuje znowelizowane przepisy prawne oraz próbuje przewidzieć ich możliwe skutki dla funkcjonowania polskiego systemu sądownictwa powszechnego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie