Data publikacji : 2018-01-02

Wsparcie gmin dla instalacji odnawialnych źródeł energii na przykładzie gminy Łomża

Mateusz SasinowskiDział: Artykuły

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest pokazanie mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE), jakimi dysponują jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Łomża. W pierwszej części artykułu autor wskazuje prawne podstawy wspierania instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, znajdujące się w aktach prawa krajowego i wspólnotowego. Oprócz tego zostały w nim opisane istotne z punktu odnawialnych źródeł energii konstrukcje jak klaster energii czy system generacji rozproszonej, kluczowe dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. W drugiej części artykułu zawarto charakterystykę gminy Łomża pod kątem położenia, klimatu i panujących w niej warunków naturalnych; opisano również realizowane przez gminę plany i projekty a także inne mechanizmy
wsparcia, z których korzysta gmina Łomża.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie