Czyn dokonany pod wpływem efektu Lucyfera i jego ocena w orzecznictwie amerykańskim

Aleksandra Miśkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2018.1.02

Abstrakt


Artykuł opisuje zjawisko określone przez P. Zimbardo jako efekt Lucyfera.
Mechanizm ten odnosi się do wpływu sytuacji i okoliczności na psychikę i proces decyzyjny człowieka. Rozważania oparte są na eksperymentach naukowych P. Zimbardo, A. Bandury oraz S. Milgrama, a także na nadużyciach wojskowych w więzieniu Abu Ghraib. Analizie została poddana także prawnokarna ocena wpływu tego efektu na winę sprawcy.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.