Data publikacji : 2018-04-03

Czyn dokonany pod wpływem efektu Lucyfera i jego ocena w orzecznictwie amerykańskim

Aleksandra MiśkiewiczDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł opisuje zjawisko określone przez P. Zimbardo jako efekt Lucyfera.
Mechanizm ten odnosi się do wpływu sytuacji i okoliczności na psychikę i proces decyzyjny człowieka. Rozważania oparte są na eksperymentach naukowych P. Zimbardo, A. Bandury oraz S. Milgrama, a także na nadużyciach wojskowych w więzieniu Abu Ghraib. Analizie została poddana także prawnokarna ocena wpływu tego efektu na winę sprawcy.

Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie