Data publikacji : 2018-04-03

Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka

Przemysław OlszewskiDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł przedstawia kwestię odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym za zobowiązania powstałe z czynności prawnych w kontekście udzielenia zgody pierwszego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego. Analizie pod kątem odpowiedzialności majątkowej małżonków za zobowiązania powstałe z czynności prawnych poddany został artykuł 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W pracy poruszona została między innymi problematyka wyrażenia zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania jako elementu determinującego zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków pozostających w ustawowym ustroju majątkowym. Na gruncie rozważań dotyczących odpowiedzialności majątkowej małżonków niniejszy artykuł pomoże w odpowiedzi na pytanie, czy obecne regulacje dotyczące rozważanego zagadnienia są właściwe i adekwatnie odnoszą się do wagi normowanej materii mającej wpływ na funkcjonowanie rodziny, ale również na sprawność i pewność obrotu prawnego. Powyższa analiza pozwoli ustalić, czy interesy każdej ze stron są właściwie chronione przez prawo.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie