Data publikacji : 2019-04-07

Ustanowienie rozdzielności majątkowej a odpowiedzialność majątkowa małżonków

Przemysław OlszewskiDział: Artykuły

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków w kontekście odpowiedzialności majątkowej. W artykule poruszona została kwestia odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym, jak również problematyka związana z ochroną praw wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnikiem jest jeden z małżonków. Artykuł ma na celu rozważenie czy interesy majątkowe rodziny w związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej małżonków są wystarczająco chronione i czy ochrona praw majątkowych rodziny względem potencjalnego wierzyciela nie odbywa się kosztem tego ostatniego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie