Data publikacji : 2018-04-03

Wybrane formalnoprawne i praktyczne aspekty kompetencji klubów parlamentarnych

Bartłomiej ŚlempDział: Artykuły

Abstrakt

Autor przybliża formalnoprawne oraz częściowo praktyczne aspekty klubów parlamentarnych związane z ich kompetencjami, wynikającymi z przepisów regulaminowych obu izb polskiego parlamentu. Artykuł przedstawia głównie regulaminy Sejmu i Senatu. W celu dokonania stosownej klasyfikacji uprawnień klubów parlamentarnych Autor odnosi się również do innych aktów wewnętrznych i źródeł prawa powszechnie obowiązującego, w tym regulacji niemieckiego Bundestagu. Wykorzystując orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrażone poglądy doktryny ukazuje ważną rolę tego rodzaju zrzeszenia parlamentarzystów w funkcjonowaniu Sejmu i Senatu RP. Wskazuje także na zjawisko dyscypliny klubowej, jako uprawnienie klubu parlamentarnego, odnosząc się do praktycznych przykładów i popierając je szeroką analizą uregulowań wewnątrzklubowych.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie