Data publikacji : 2018-01-02

Status ustrojowy klubów parlamentarnych

Bartłomiej ŚlempDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł ma na celu przybliżenie formalnoprawnych oraz częściowo praktycznych aspektów funkcjonowania klubów parlamentarnych. Zawiera on analizę tej formy organizowania się posłów i senatorów. Autor przedstawia ideę tworzenia zrzeszeń parlamentarzystów sięgając aż do czasów międzywojnia. Opierając się o obecny stan prawny oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, analizuje rolę tychże zrzeszeń w polskim parlamencie. Porównuje również sformułowane przez doktrynę w tej materii poglądy, przedstawiając nowe spojrzenie na kwestię m.in. minimalnej liczebności członków klubu parlamentarnego czy obowiązek informacyjny władz nowopowstałego klubu wobec organów Sejmu. Opisuje także zjawisko dyscypliny klubowej na przykładzie dwóch regulaminów zrzeszeń.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie