Opublikowane: 2018-01-02

Status ustrojowy klubów parlamentarnych

Bartłomiej Ślemp
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2017.4.01

Abstrakt

Artykuł ma na celu przybliżenie formalnoprawnych oraz częściowo praktycznych aspektów funkcjonowania klubów parlamentarnych. Zawiera on analizę tej formy organizowania się posłów i senatorów. Autor przedstawia ideę tworzenia zrzeszeń parlamentarzystów sięgając aż do czasów międzywojnia. Opierając się o obecny stan prawny oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, analizuje rolę tychże zrzeszeń w polskim parlamencie. Porównuje również sformułowane przez doktrynę w tej materii poglądy, przedstawiając nowe spojrzenie na kwestię m.in. minimalnej liczebności członków klubu parlamentarnego czy obowiązek informacyjny władz nowopowstałego klubu wobec organów Sejmu. Opisuje także zjawisko dyscypliny klubowej na przykładzie dwóch regulaminów zrzeszeń.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Ślemp, B. (2018). Status ustrojowy klubów parlamentarnych. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (4), 1–17. https://doi.org/10.21697/mj.2017.4.01

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.