Analiza wybranych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego pod kątem zgodności z przepisami Konstytucji RP i zasadami przyzwoitej legislacji

Karolina Chról

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2018.2.05

Abstrakt


Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw wprowadza szeroko komentowane i krytykowane zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Artykuł skupia się na analizie prawnej wybranych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które z uwagi na zarzucane błędy
legislacyjne i brak zgodności z Konstytucją RP, budzą największe wątpliwości.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.