Data publikacji : 2018-05-05

Przewidywane kierunki zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Szymon FrubaDział: Artykuły

Abstrakt

Zasady obrotu prywatnymi gruntami rolnymi reguluje ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu ustalonym ustawą z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Obecnie Rząd przygotowuje obszerną nowelizację ustawy z 11.4.2003 r.
Projekt został przedstawiony w listopadzie 2017 r. W ramach niniejszego opracowania przedstawiono rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw według jego pierwotnego brzmienia. Z uregulowań zawartych w projekcie wynika zamierzenie, aby rozszerzyć katalog wyłączeń w stosowaniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, wprowadzić liczniejsze wyjątki od zasady wyłącznego nabycia nieruchomości rolnych przez rolnika indywidualnego oraz dać możliwość, na podstawie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nabycia nieruchomości rolnej nowym podmiotom. Proponowane zmiany odpowiadają oczekiwaniom społecznym, ponieważ dają większą swobodę w dysponowaniu gruntami rolnymi.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie