Opublikowane: 2018-07-14

Zmiana wyznania a tzw. wina rozkładu pożycia. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 25.8.2004 r. (sygn. akt IV CK 609/03)

Krzysztof Łukasz Urbanek
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2018.3.03

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę wyroku Sądu Najwyższego z 25.8.2004 r. (sygn. akt IV CK 609/03) dotyczącego wpływu zmiany wyznania jednego z małżonków
na rozkład pożycia małżeńskiego i prawnych konsekwencji zmiany wyznania,
ze szczególnym uwzględnieniem „winy” małżonka. Autor aprobuje stanowisko Sądu Najwyższego z pewnymi modyfikacjami i stara się dowieść, że zmiana światopoglądu może skutkować rozpadem pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji, może być kwalifikowana w prawną instytucję winy rozwodowej.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Urbanek, K. Łukasz. (2018). Zmiana wyznania a tzw. wina rozkładu pożycia. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 25.8.2004 r. (sygn. akt IV CK 609/03). "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 32–43. https://doi.org/10.21697/mj.2018.3.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.