Data publikacji : 2018-07-14

Zmiana wyznania a tzw. wina rozkładu pożycia. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 25.8.2004 r. (sygn. akt IV CK 609/03)

Krzysztof Łukasz UrbanekDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę wyroku Sądu Najwyższego z 25.8.2004 r. (sygn. akt IV CK 609/03) dotyczącego wpływu zmiany wyznania jednego z małżonków
na rozkład pożycia małżeńskiego i prawnych konsekwencji zmiany wyznania,
ze szczególnym uwzględnieniem „winy” małżonka. Autor aprobuje stanowisko Sądu Najwyższego z pewnymi modyfikacjami i stara się dowieść, że zmiana światopoglądu może skutkować rozpadem pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji, może być kwalifikowana w prawną instytucję winy rozwodowej.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie