Data publikacji : 2018-11-19

Wspólne dobro naszą przyszłością – czyli innowacyjny mechanizm budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Gdańska

Rafał KęszczykDział: Artykuły

Abstrakt

Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w którym mieszkańcy tworzą lokalny budżet miasta. Pierwsze wzmianki dotyczące budżetu partycypacyjnego powstały w Ameryce Południowej w 1990 roku. Porto Alegre to brazylijskie miasto, w którym zastosowano mechanizm budżetu obywatelskiego. Budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk partycypacyjnych mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania ich miastami. Gdańsk to miasto z ponad 1000-letnią historią. Dziś stolicę województwa pomorskiego zamieszkuje około 462 tys. mieszkańców. Mieszkańcy Gdańska są bardzo aktywni w sprawach miejskich. Roczne wydatki na budżet obywatelski stale rosną. W 2018 r. na ten cel ma być przeznaczone prawie 20 mln zł. W Rzeczpospolitej Polskiej budżet obywatelski zyskuje coraz bardziej na popularności o czym świadczy zaangażowanie wielu miast zarówno na prawach powiatu jak i mniejszych gmin. Budżet partycypacyjny jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania środkami przeznaczonymi na dany obszar miejski bez większego sporu politycznego w tym zakresie.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie