Dokument elektroniczny w jednostkach samorządu terytorialnego

Monika Szymczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2018.4.08

Abstrakt


W artykule zostanie opisane pojęcie dokumentu elektronicznego, w szczególności omówione będzie zastosowanie dokumentu elektronicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedstawiona zostanie potrzeba wprowadzenia elektronicznej administracji, w tym dokumentu elektronicznego oraz opisane będą unormowania prawne, które wpłynęły na rozwój i zainteresowanie tym tematem. Dla usprawnienia działania pracy jednostek samorządu terytorialnego ważne jest wprowadzenie najnowszych rozwiązań technologii informacyjno komunikacyjnej, dlatego dla poznania pojęcia i roli dokumentu elektronicznego w organach administracji publicznej, niezbędne jest określenie korzyści i zagrożeń związanych z nowymi rozwiązaniami e-administracji, w tym dokumentacją elektroniczną. Przy stosowaniu mechanizmów elektronicznych organy jednostek samorządu terytorialnego powinny przestrzegać zasadd powszechności i bezpieczeństwa, które również zostaną opisane w artykule.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.