Data publikacji : 2018-11-19

Dokument elektroniczny w jednostkach samorządu terytorialnego

Monika SzymczukDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule zostanie opisane pojęcie dokumentu elektronicznego, w szczególności omówione będzie zastosowanie dokumentu elektronicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedstawiona zostanie potrzeba wprowadzenia elektronicznej administracji, w tym dokumentu elektronicznego oraz opisane będą unormowania prawne, które wpłynęły na rozwój i zainteresowanie tym tematem. Dla usprawnienia działania pracy jednostek samorządu terytorialnego ważne jest wprowadzenie najnowszych rozwiązań technologii informacyjno komunikacyjnej, dlatego dla poznania pojęcia i roli dokumentu elektronicznego w organach administracji publicznej, niezbędne jest określenie korzyści i zagrożeń związanych z nowymi rozwiązaniami e-administracji, w tym dokumentacją elektroniczną. Przy stosowaniu mechanizmów elektronicznych organy jednostek samorządu terytorialnego powinny przestrzegać zasadd powszechności i bezpieczeństwa, które również zostaną opisane w artykule.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie