Definicje normatywne biopaliw ciekłych i biokomponentów oraz ich wzajemne zależności

Artur Kruk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2019.1.05

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie definicji normatywnych biopaliw ciekłych oraz biokomponentów, a także wzajemnych zależności i ich wpływu na obowiązki reglamentacyjne wytwarzania obu tych substancji i inne aspekty normatywne i pozanormatywne dotyczące tych sektorów. Podjęty problem jest niezwykle złożony, pozostaje przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, a ponadto omawiane przepisy
zawierają pewną sprzeczność, która może powodować obejścia prawa lub nieporozumienia interpretacyjne. Ważna jest więc możliwie jak najszersza analiza przytoczonych zagadnień, dlatego w artykule zostaną wskazane nie tylko odpowiednie akty prawne, ale także niezbędne informacje technologiczne oraz ekonomiczne, oddające istotę zagadnienia.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.