Opublikowane: 2019-04-07

Partnerzy społeczni w Europejskim Filarze Praw Socjalnych: aktorzy czy statyści?

Joanna Unterschütz
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2019.2.03

Abstrakt

Komisja Europejska odnosi się do dialogu społecznego jako jednego z rozwiązań, za pomocą których można wprowadzić w życie zasady ujęte w Europejskim Filarze Praw Socjalnych(EFPS), deklarując wsparcie dla wznowienia dialogu społecznego na poziomie europejskim oraz podkreślając rolę dialogu pomiędzy organizacjami zrzeszającymi pracodawców i pracowników. Jednocześnie już̇ sam sposób ujęcia zasady 8 Filaru może budzić wątpliwości. Także „Tablica wyników społecznych”, stanowiąca jeden z instrumentów wdrażania zasad ujętych w Filarze pomija całkowicie wskaźniki związane z prowadzeniem dialogu społecznego i udziałem pracowników w zarzadzaniu zakładem pracy. Rzeczywiste zaangażowanie partnerów społecznych na poziomie europejskim i krajowym w znacznym stopniu zależy zatem od ich woli działania i charakteru podejmowanych inicjatyw. Wątpliwe jest jednak czy sam EFPS, jak i instrumenty służące realizacji przedstawionych w nim celów, dostarczą partnerom społecznym nowych narzędzi do umacniania dialogu społecznego.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Unterschütz, J. (2019). Partnerzy społeczni w Europejskim Filarze Praw Socjalnych: aktorzy czy statyści?. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 27–43. https://doi.org/10.21697/mj.2019.2.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.