Data publikacji : 2019-10-30

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 22.6.2015 r. (sygn. akt II Aka 70/15)

Anna KencelDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 22.6.2015 r. (sygn. akt II AKa 70/15) oraz jego uzasadnienia w przedmiocie ustalania zamiaru sprawcy zbrodni zabójstwa, a także odpowiedniej kwalifikacji prawnej czynu zabronionego. Autorka krytykuje stanowisko sądu, który pomimo licznych wątpliwości rozstrzygnął na niekorzyść sprawcy dopuszczającego się, w jego ocenie, zbrodni zabójstwa, podczas gdy analiza stanu faktycznego wskazywała na realizację znamion przestępstwa stypizowanego w art. 156 § 3 Kodeksu karnego. Krytyce zostało poddane także dokonanie rozstrzygnięcia wyłącznie w oparciu o okoliczności przedmiotowe zdarzenia, jak również uzasadnianie strony woluntatywnej istnieniem strony intelektualnej. Jednocześnie autorka akcentuje podobieństwo zachodzące pomiędzy stroną intelektualną zamiaru ewentualnego oraz stroną intelektualną świadomej nieumyślności.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie