Zagrożenia dla praw człowieka będące następstwem użytkowania bezzałogowych statków powietrznych

Aleksandra Śliwoska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2019.3.05

Abstrakt


W ostatnich latach zwiększyło się wykorzystanie zdalnie sterowanych samolotów oraz bezzałogowych statków powietrznych. Rozwój technologiczny pozwala na zastosowanie ich w turystyce i rekreacji, sporcie, infrastrukturze czy przemyśle, jak również na wojnie. Artykuł omawia problematykę użycia bezzałogowych statków powietrznych w celu eliminacji osób podejrzanych o terroryzm z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka. Równocześnie w artykule przedstawione zostały propozycje dotyczące nowych ram prawnych sformułowane przez Amnesty International. Odnotowany został też problem ryzyka naruszeń prawa do prywatności jako prawa człowieka, przez użytkowników dronów oraz przez służby państw. Zwrócono uwagę na nowelizację unijnego prawa lotniczego w tym zakresie.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.