Data publikacji : 2019-10-30

Zagrożenia dla praw człowieka będące następstwem użytkowania bezzałogowych statków powietrznych

Aleksandra ŚliwoskaDział: Artykuły

Abstrakt

W ostatnich latach zwiększyło się wykorzystanie zdalnie sterowanych samolotów oraz bezzałogowych statków powietrznych. Rozwój technologiczny pozwala na zastosowanie ich w turystyce i rekreacji, sporcie, infrastrukturze czy przemyśle, jak również na wojnie. Artykuł omawia problematykę użycia bezzałogowych statków powietrznych w celu eliminacji osób podejrzanych o terroryzm z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka. Równocześnie w artykule przedstawione zostały propozycje dotyczące nowych ram prawnych sformułowane przez Amnesty International. Odnotowany został też problem ryzyka naruszeń prawa do prywatności jako prawa człowieka, przez użytkowników dronów oraz przez służby państw. Zwrócono uwagę na nowelizację unijnego prawa lotniczego w tym zakresie.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie