Opublikowane: 2019-10-30

Zagrożenia dla praw człowieka będące następstwem użytkowania bezzałogowych statków powietrznych

Aleksandra Śliwoska
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2019.3.05

Abstrakt

W ostatnich latach zwiększyło się wykorzystanie zdalnie sterowanych samolotów oraz bezzałogowych statków powietrznych. Rozwój technologiczny pozwala na zastosowanie ich w turystyce i rekreacji, sporcie, infrastrukturze czy przemyśle, jak również na wojnie. Artykuł omawia problematykę użycia bezzałogowych statków powietrznych w celu eliminacji osób podejrzanych o terroryzm z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka. Równocześnie w artykule przedstawione zostały propozycje dotyczące nowych ram prawnych sformułowane przez Amnesty International. Odnotowany został też problem ryzyka naruszeń prawa do prywatności jako prawa człowieka, przez użytkowników dronów oraz przez służby państw. Zwrócono uwagę na nowelizację unijnego prawa lotniczego w tym zakresie.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Śliwoska, A. (2019). Zagrożenia dla praw człowieka będące następstwem użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 59–74. https://doi.org/10.21697/mj.2019.3.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.