Zakaz parkowania samochodów z instalacją LPG w garażach podziemnych - wybrane problemy

Joanna Porębska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2019.3.06

Abstrakt


Niemal wszechobecny zakaz wjazdu pojazdów zasilanych LPG do garaży podziemnych w budynkach mieszkalnych, biurowcach i galeriach handlowych wynika głównie z przepisów technicznych zlokalizowanych w akcie prawnym o randze rozporządzenia. Przepisy te budzą wiele wątpliwości zarówno wśród zobowiązanych kierowców, jak i wśród właścicieli nieruchomości objętych zakazem. Autorka analizuje zasadność wprowadzanych ograniczeń i komplementarność uregulowania tego zagadnienia oraz formułuje postulaty de lege ferenda.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.