Data publikacji : 2020-04-01

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki a uchylenie uchwały. Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z 10.3.2016 r., sygn. akt III CZP 1/16

Weronika HerbetDział: Artykuły

Abstrakt

Uchwałą Sądu Najwyższego z 10.3.2016 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 1/16 skład orzeczniczy orzekł, że sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie uchwały. Celem niniejszej glosy jest prezentacja stanowiska Sądu Najwyższego przyjętego w niniejszej sprawie oraz jego ocena. W oparciu o wykładnię językową, funkcjonalną, systemową oraz historyczną art. 249 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podjęta została polemika z poglądem negującym autonomiczny charakter przesłanki sprzeczności uchwały wspólników z umową spółki, jako podstawy uchylenia uchwały wspólników sp. z o.o. Przeprowadzona analiza została również wzbogacona o wątek prawnoporównawczy, odnoszący się do stanu prawnego oraz poglądów orzecznictwa i doktryny w Niemczech.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie